தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உணவு ; சோறு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆகாரம். இந்நான்கல்ல துணாவுமில்லை (புறநா. 335). 1. Food, sustenance;
  • சோறு. (சூடா.) 2. Boiled rice;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சோறு, உணவு.

வின்சுலோ
  • [uṇā] ''s.'' Food, sustenance, போச னம். 2. Cooked rice, சோறு. ''(p.)'' உணாமிசைந்தனர். They took food. (ஸ்காந் தம்.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. 1. Food, sustenance;ஆகாரம். இந்நான்கல்ல துணாவுமில்லை (புறநா. 335).2. Boiled rice; சோறு. (சூடா.)