தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சோறு ; உணவுப்பொருள் ; மழை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மழை. (அக. நி.) Rain;
  • ஆகாரம். உணவெனப்படுவது நிலத்தொடு நீரே (புறநா. 18). 1. Food, sustenance, eatables;
  • சோறு. (பிங்.) 2. Boiled rice;
  • உணவுப்பொருள். எண்வகை யுணவு (தொல். பொ. 633). 3. Food-stuffs;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. see under உண்.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கடித்தல், நக்கல், பருகல்,விழுங்கல், மெல்லல்.
உணா.

வின்சுலோ
  • [uṇvu] ''s.'' Food, sustenance, eat ables, chiefly applicable to substantial food --as wheaten bread, rice, animal food, &c., ஆகாரம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < உண்-. 1. Food, sustenance, eatables; ஆகாரம். உணவெனப்படுவதுநிலத்தொடு நீரே (புறநா. 18). 2. Boiled rice; சோறு.(பிங்.) 3. Food-stuffs; உணவுப்பொருள். எண்வகை யுணவு (தொல். பொ. 633).
  • n. < உண்-. Rain; மழை.(அக. நி.)