தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சமானமானவன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சமமானவன். Colloq. Equal, fellow, compeer;

வின்சுலோ
  • ''s.'' An equal, a fellow, an acquaintance, a compeer.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Equal, fellow, compeer; சமமானவன். Colloq.