தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கூர்மை ; விருப்பம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கூர்மை. (யாழ். அக.) Sharpness;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. wish, விருப்பம்; 2. sharpness, கூர்மை.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கூர்மை.

வின்சுலோ
  • [uci] ''s.'' Wish, விருப்பம். Wils. p. 164. USHI. 2. ''(p.)'' Sharpness, கூர்மை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. ஊசி. Sharpness; கூர்மை.(யாழ். அக.)