தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இழுப்பு ; இசிவுநோய் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இழுப்பு. ஈர்ப்புடைக் கராஅத் தன்ன வென்னை (புறநா. 104). 1. Pull, tug, attraction;
  • இசிவு நோய். (W.) 2. Lock-jaw, tetanus, spasmodic contraction of the features or limbs;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஈர்த்தல்.

வின்சுலோ
  • ''v. noun.'' Draught, pulling, a pull, tug, attraction, இழுப்பு. 2. Lock jaw, tetanus, contortion of the features or the limbs, இசிவு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஈர்-. 1. Pull, tug, attraction; இழுப்பு. ஈர்ப்புடைக் கராஅத் தன்ன வென்னை (புறநா. 104). 2. Lock-jaw, tetanus, spasmodiccontraction of the features or limbs; இசிவுநோய். (W.)