தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உள்ளிப்பூண்டு ; ஈரவெங்காயம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உள்ளிவகை. (மூ. அ.) Onion, Allium cepa;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஈரவெங்காயம்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Onion, வெங்காயம், Allium cepa.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. [T. nīrulli,K. M. īruḷḷi.] OnionAllium cepa; உள்ளிவகை. (மூ. அ.)