தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இது ; முகம்மதியர் திருநாள்களுள் ஒன்று , பக்ரீத் திருநாள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முகம்மதியத் திருநாட்களு ளொன்று. Muham. 1. The festival of īd;
  • பக்ரீத் திருநாள். Muham. 2. The festival of Bakr-īd;
  • ஈதேயென்றேழி (திருவாச. 7,1.) This.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • pron. (இது) this.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • pron. < இது This. ஈதேயென்றோழி (திருவாச. 7, 1).
  • n. < Arab. Īd. 1. The festival ofĪd; முகம்மதியத் திருநாட்களு ளொன்று. Muham.2. The festival of Bakr-īd; பக்ரீத் திருநாள்.Muham.