தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அம்பு ; தூரிகை , எழதுகோல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எழுதுகோல். (யாழ். அக.) Painter's pencil;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a painter's brush, தூரிகை.

வின்சுலோ
  • [īṭikai ] --ஈஷிகை, ''s.'' A painter's brush, தூரிகை. Wils. p. 136. EESHIKA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < iṣikā. Painter's pencil;எழுதுகோல். (யாழ். அக.)