தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கூத்து .

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
நடனம்.