தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வாய் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வாய் (W.) Mouth;

வின்சுலோ
  • [ilapaṉam] ''s.'' The mouth, வாய். ''(Anat.)'' Wils. p. 716. LAPANA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < lapana. (Anat.)Mouth; வாய். (W.)