தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வெட்கக்கேடு. (W.) Shamelessness;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Shamelessness, impudence, want of modesty or decency. 2. Disgrace, ignominy.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < இலச்சை +. Shamelessness; வெட்கக்கேடு. (W.)