தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : இருவேல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . Burmah ironwood. See இருவேல். (M.M).

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Burmahironwood. See இருவேல். (M.M.)