தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இரும்புக்கட்டி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இரும்புக்கட்டி. (W.) Pig iron;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A pig of iron.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Pig iron; இரும்புக்கட்டி. (W.)