தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இளைத்த தன்மை. Loc. Weakness, leanness; emaciated condition;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (இறைசல்) lightness, slenderness, மென்மை. கொத்துமல்லி இரசலானது, Coriander is light.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. perh. இளை-. Weakness,leanness; emaciated condition; இளைத்த தன்மை.Loc.