தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பூனை ; திருமகள் ; இந்திய மொழிகளுள் ஒன்று ; இந்தியத் தேசிய மொழி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஹிந்திமொழி. Mod. Hindi language;
  • பூனை. (W.) Cat;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
இலக்குமி,பூனை.
பூனை.
பூனை.

வின்சுலோ
  • [inti] ''s.'' A cat, பூனை. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. இத்தி. Cat; பூனை. (W.)
  • n. < Hind. hindi. Hindilanguage; ஹிந்திமொழி. Mod.