தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இடையர் ; சுற்றம் ; சண்டாளர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இடையர். (W.) Shepherds;
  • சண்டாளர். இண்டக்குலத்தை (திவ்.திருப்பல்.5). 2. Outcastes; men who are extremely degraded; villains;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. shepherds, இடையர்.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
இடையர்.

வின்சுலோ
  • [iṇṭr] ''s.'' Shepherds, இடையர். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. 1. cf. அண்டர். Shep-herds; இடையர். (W.) 2. Outcastes; men whoare extremely degraded; villains; சண்டாளர்.இண்டக்குலத்தை (திவ். திருப்பல். 5).