தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பெண்ணாமை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பெண்ணாமை. (W.) Female turtle;

வின்சுலோ
  • [iṭuli] ''s.'' A female turtle, பெண் ணாமை. Wils. p. 36. DULI. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ḍuli. Female turtle;பெண்ணாமை. (W.)