தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    திரைச்சீலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • திரைச்சீலை. (திவா). Curtain;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
திரைச்சீலை.

வின்சுலோ
  • ''s.'' A curtain, திரைச் சீலை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Curtain;திரைச்சீலை. (திவா.)