தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சிறு நுழைவாசல் , திட்டிவாசல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிறு நுழைவாசல். (W.) Staight gate;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A strait gate.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Strait gate; சிறு நுழைவாசல். (W.)