தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூரணமருந்து .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சூரணமருந்து. (W.) Medicinal preparation of drugs pounded together;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Pulverized or comminuted medicine.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Medicinal preparation of drugs pounded together; சூரணமருந்து. (W.)