தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கெடுகாலம் ; நிந்தை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நிந்தை. (W.) Defamation, reproach
  • கெடுகாலம். (W.) Evil hour;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கெடுகாலம், நிந்தை.

வின்சுலோ
  • ''s. [vul.]'' A time of ruin, கெடுகாலம். 2. Defamation, re proach, நிந்தை.
  • ''s.'' See இடி, ''v. n.''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + yāma.Evil hour; கெடுகாலம். (W.)
  • n. prob. இடு- +šāpa. Defamation, reproach; நிந்தை. (W.)