தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    விரும்புதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விரும்புதல். (பாரத.திரௌபதி.75). To desire, wish, crave for, covet;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 11 v. tr. < icchā. Todesire, wish, crave for, covet; விரும்புதல். (பாரத.திரௌபதி. 75.)