தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : ஆவுடையார் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (யாழ்.அக.) See ஆவுடையாள்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See ஆவுடையாள்.(யாழ். அக.)