தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கைப்பிடிச் சுவர் ; மதிற்சுவர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கைப்பிடிச்சுவர். Loc. 1. Parapet wall;
  • மதிற்சுவர். Colloq. 2. Compound wall;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. 1. Parapet wall; கைப்பிடிச்சுவர். Loc.2. Compound wall; மதிற்சுவர். Colloq.