தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : ஆலத்தி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆலாத்தி சுழற்ற லென்கோ (சௌந்தரி. 103). Light, etc., waved before an idol or any important personage. See ஆரத்தி.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஆலத்தி.

வின்சுலோ
  • [ālātti] ''s.'' [''in poetry, sometimes contr. to'' ஆலத்தி.] The ceremony of wav ing lighted camphor, to avert the blight of the eyes of unlucky persons, on mar riage or other special occasions; also in front of the idol, after the procession, be fore it is taken into the temple. The term is applied both to the light, &c. waved, and the waving--as ஆரதி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ā-rati. Light, etc.,waved before an idol or any important personage. See ஆரத்தி. ஆலாத்தி சுழற்ற லென்கோ(சௌந்தரி. 103).