தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கோரைப்பாய் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கோரைப்பாய். (W.) Mat made of rushes;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. ஆரை. Mat made ofrushes; கோரைப்பாய். (W.)