தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தாய் ; பாட்டி ; பெண் ; இடைச்சி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பெண். Loc. 3. Hon. expr. for woman;
  • பாட்டி. 2. Grandmother;
  • தாய். (ஈடு, 6, 1, 4.) 1. Mother;
  • . Fem. of ஆயன்.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • ஆச்சி, s. mother, elderly woman, தாய்; 2. see ஆயன்.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
இடைச்சி, தாய்.

வின்சுலோ
  • [āycci] ''s. [prov.]'' Mother, தாய். 2. ''(p.)'' A female of the herdsmen tribe, இடைச்சி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஆய் [M. ācci.] 1.Mother; தாய். (ஈடு, 6, 1, 4.) 2. Grandmother;பாட்டி. 3. Hon. expr. for woman; பெண்.Loc.
  • n. < ஆய். Fem. of ஆயன்.