தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உடற்கவசம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உடற்கவசம். (W.) Panoply;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.Panoply; உடற்கவசம். (W.)