தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூரியன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சூரியன். (W.) Sun;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Sun; சூரியன். (W.)