தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தூற்றாத நெல். (W.) Unsifted paddy;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Rice uncleaned, unsifted.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஆய்- + ஆ neg.+. Unsifted paddy; தூற்றாத நெல். (W.)