தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சுங்கத்துறை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சுங்கத்துறை. (W.) Customs office;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஆயம் +.Customs office; சுங்கத்துறை. (W.)