தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சாமர்த்தியம். (W.) Cleverness;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Good or suitable advice, discrimination, cleverness, skill.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஆ- +. Cleverness; சாமர்த்தியம். (W.)