தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  புளிப்பு ; புளியமரம் ; கள் ; சூரை ; உப்பிலி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • கள். (மூ. அ.) Also ஆமிலம். 3. Toddy;
 • புளியமரம். (திவா.) 2. Tamarind;
 • உப்பிலி. (மஞ்சிக. நி.) A species of stinking swallow-wort;
 • புளிப்பு. (பிங்.) 1. Sourness;
 • சூரை. (சங். அக.) Oblique-leaved jujube;

வின்சுலோ
 • [āmpilam] ''s.'' Sourness, acidity, புளிப்பு. 2. The tamarind tree, புளியமரம். 3. Toddy, கள். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < āmla. 1. Sourness; புளிப்பு. (பிங்.) 2. Tamarind. See மரம். (திவா.) 3. Toddy; கள். (மூ. அ.) Alsoஆமிலம்.
 • n. perh. āmla. Aspecies of stinking swallow-wort; உப்பிலி.(மஞ்சிக. நி.)
 • n. cf. ஆம்புலம். Oblique-leaved jujube; சூரை. (சங். அக.)