தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    புளிப்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புளிப்பு. (W.) Acidity;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < āmlikā.Acidity; புளிப்பு. (W.)