தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    புண்கட்டி வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புண்கட்டிவகை. (W.) A kind of scabby disease;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A kind of scabby disease.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.A kind of scabby disease; புண்கட்டிவகை. (W.)