தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : பூனைக்காலி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (மலை.) Cowhage. See. பூனைக்காலி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ātma-guptā. Cowhage. See பூனைக்காலி. (மலை.)