தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இஞ்சி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (மூ.அ.) Ginger. See இஞ்சி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ārdraka.Ginger. See இஞ்சி. (மூ. அ.)