தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    திருவொற்றியூர் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • திருவொற்றியூர். (திருப்பு.633.) Tiruvoṟṟiyūr, the seat of a Siva shrine near Madras;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Tiruvoṟṟ-iyūr, the seat of a Šiva shrine near Madras;திருவொற்றியூர். (திருப்பு. 633.)