தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கரடி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கரடி. (W.) Bear;

வின்சுலோ
  • [ātāḷimṉṉṉ] ''s.'' A bear, கரடி. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< ஆதாளி +. Bear; கரடி. (W.)