தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூடிக்கொடுத்த நாச்சியார் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சூடிக்கொடுத்த நாய்ச்சியார். A Vaiṣṇava saint, daughter of Periyāḻvār, and author of the Tiruppāvai and the Nāycciyārtirumoḻi;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஆள்வோன், எசமான்,கடவுள்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. A Vaiṣṇavasaint, daughter of Periyāḻvār, and author ofthe Tiruppāvai and the Nāycciyār-tirumoḻi;சூடிக்கொடுத்த நாய்ச்சியார்.