தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பொதுச்சாவடி ; கொலுமண்டம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கொலுமண்டபம். (W.) Durbar hall;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஆசாரவாயில், பொதுச் சாவடி.

வின்சுலோ
  • ''s.'' King's court, கொலுமண்டபம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஆசாரம் +. Durbar hall; கொலுமண்டபம். (W.)