தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    திருமகள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இலக்ஷ்மி. ஆக்கமகள் கொண்டாட (கடம்பர். உலா,. 192-3). Lakṣmi, the Goddess of Wealth;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஆக்கம் +.Lakṣmī, the Goddess of Wealth; இலக்ஷ்மி.ஆக்கமகள் கொண்டாட (கடம்பர். உலா, 192-3).