தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வானொலி , அசரீரி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அசரீரி. (W.) Voice from heaven;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Voice from heaven; அசரீரி. (W.)