தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பிணிக்கை ; விரும்புகை ; எண்பெருக்கல் .
    பலி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பலி. (யாழ். அக.) Sacrificial offering; oblation;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ā-havana.Sacrificial offering; oblation; பலி. (யாழ். அக.)