தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குடியிருப்போன் ; கிண்டுவோன் ; சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சுந்தரமூர்த்திநாயனார். (நாமதீப. 132.) Sundarar;

வின்சுலோ
  • ''s.'' One who dwells, has his seat, &c. (In combination.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. St. Sundarar; சுந்தரமூர்த்திநாயனார். (நாமதீப. 132.)