தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  உடல் ; மனம் ; மார்பு ; சுரை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • மார்பு. முலையாகம் பிரியாமை. (கலித்.2) 2. Breast;
 • சுரை. (சங். அக.) Calabash;
 • உடல். (திவ். திருவாய். 9, 3, 7.) 1. Body;
 • மனம். ஆகத்தெழுகனல் கண்வழியுக (கம்பரா. கரன்வ.97). 3. Mind, heart;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. breast, மார்பு; 2. body உடல்; 3. mind, மனம்.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
உடல், மார்பு.

வின்சுலோ
 • [ākm] ''s.'' Breast, மார்பு. 2. The body, a body as connected with transmi grations or as assumed by a deity, உடல். ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. prob. ஆகு-. 1. Body;உடல். (திவ். திருவாய். 9, 3, 7.) 2. Breast; மார்பு.முலையாகம் பிரியாமை (கலித். 2). 3. Mind, heart;மனம். ஆகத்தெழுகனல் கண்வழியுக (கம்பரா. கரன்வ.97).
 • ஆகமங்களோதினோன் ākamaṅkaḷ-ōti-ṉōṉn. < ஆகமம் +. Šiva, as the originator ofthe Āgamas; சிவபிரான். (நாமதீப.)
 • n. Calabash; சுரை. (சங். அக.)