தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆஸ்திரேலியாகண்டம் (M. Navig. 47.) The continent ot Australia;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < E.Australia. The continent of Australia; ஆஸ்திரேலியாகண்டம் (M. Navig. 47.)