தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பாதரசம். (சங். அக.) Quicksilver;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அறியாமை, மாயை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Quicksilver;பாதரசம். (சங். அக.)