தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : அபாயம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அபாயம். அவாயமறவே (திருமந். 2718). Danger, misfortune, calamity;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < apāya. Danger,misfortune, calamity; அபாயம். அவாயமறவே(திருமந். 2718).