தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அநியாயம் , நீதியின்மை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அநியாயம். (W.) Injustice;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Injustice.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ava-nyāya. Injustice; அநியாயம். (W.)